Prezydent Ryszard Kaczorowski patronem ulicy

19 lipca oficjalnie ulica Hanki Sawickiej, przy której mieści się nasz hufiec zmieniła nazwę na prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, od kilkunastu lat Honorowego Obywatela Sochaczewa. Taką uchwałę radni miasta podjęli jednogłośnie 23 czerwca podczas ostatniej przed wakacjami sesji.

Zrobili to na wniosek harcerzy, dla których prezydent Ryszard Kaczorowski od lat jest wzorem patrioty i obywatela. Obecny na sesji komendant sochaczewskiego hufca Krzysztof Wasilewski mówił, że dla harcerzy Ryszard Kaczorowski był postacią wyjątkową, harcerstwo było jego pasją, szkołą życia, służbą pełnioną do ostatnich dni. To tam ukształtował swój charakter, zdobył wielki autorytet, który pomógł mu objąć urząd prezydenta RP na uchodźstwie. Dla harcerzy zawsze będzie mistrzem i wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń. Nowy patron był Honorowym Harcmistrzem Rzeczypospolitej, przez kilkadziesiąt lat wspierał ruch harcerski na emigracji. Od 2004 roku jest Honorowym Obywatelem Sochaczewa, a od 2013 przed hufcem stoi jego popiersie. To także były inicjatywy sochaczewskich harcerzy.

W uchwale wskazano, że wchodzi ona w życie czternaście dni po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowych Województwa Mazowieckiego. Akt opublikowano 5 lipca, zatem od 19 lipca jedna z ważniejszych dróg w mieście ma nowego patrona.

 

Relacji można posłuchać na antenie Radia Sochaczew

Ulica Hanki Sawickiej zniknie z mapy Sochaczewa

 

Artykuły powiązane

Ryszard Kaczorowski – biogram

Wizyta w Sochaczewie – Nadanie sztandaru oraz XIII Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP

Odsłonięcie pomnika