Zapraszamy na Rajd – 28-30 września

48. Mazowiecki Rajd Szlakami Walk nad Bzurą jest rajdem pieszym skierowanym do harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. Poza tradycyjną formą rajd będzie rozszerzony o wydarzenia skierowane do gromad zuchowych.

Fabuła rajdu związana jest z historycznymi wydarzeniami kampanii wrześniowej rozpoczynającej II wojnę światową 1939-1945 r. Podczas rajdu uczestnicy przeniosą się do wydarzeń z września 1939 roku i podążając śladem bohaterów będą mieli okazję poznać realia tego okresu w naszym mieście i regionie.

Rajd rozpocznie się 28 września (piątek) w godz. 17.00-18.00 przyjazdem i zakwaterowaniem w bazie Rajdu – Szkole Podstawowej w Brochowie, a zakończy – 30 września (niedziela) mszą św. o godz. 12.00 w Kościele św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie.

Program rajdu obejmuje: wykonanie zadań przedrajdowych, dotarcie do bazy rajdu jedną z pięciu zaproponowanych tras, udział patrolu w sobotniej trasie i realizację zadań na poszczególnych punktach, zajęcia wieczorne na terenie bazy rajdu, udział w działaniach przygotowywanych przez Komendę rajdu, mszę świętą oraz uroczysty apel na zakończenie.