Pamiętaj o składce członkowskiej

Kiedy:
całodniowy
2018-03-20T00:00:00+01:00
2018-03-21T00:00:00+01:00

Składkę członkowską ZHP należy wpłacać kwartalnie do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału.

Osoby, które zostaną członkami ZHP w trakcie kwartału płacą pełną składkę kwartalną, która w 100% pozostaje w jednostce, do której dana osoba uzyska przydział służbowy.