Wizyta harcerskich seniorów

Równolegle ze Zlotem ZHP Gdańsk 2018, w dniach od 11 do 15 sierpnia 2018 r., odbywał się w Gdańsku Złaz Seniorów. Brało w nim udział blisko pół tysiąca Seniorów ZHP. Program spotkania został tak przygotowany przez komendę złazu, aby jego uczestnicy mogli przybyć na teren Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie wzięli m.in. udział w Dniu Regionów, spotkali się z reprezentacjami chorągwianymi, uczestniczyli w Ceremonii Zamknięcia oraz mszy św. Do Gniazda Mazowieckiego dotarli nie tylko Seniorzy z Chorągwi Mazowieckiej. Odwiedziły je również seniorki ze Szczecina zaprzyjaźnione z sochaczewskim hufcem poprzez działalność jednej z drużyn noszącej imię Kapitana ż.w. Konstantego Maciejewicza.

Seniorzy z Chorągwi Mazowieckiej na wspólnym zdjęciu z komendą Gniazda Mazowieckiego.

Seniorki ze Szczecina sprawiły swoją wizytą wielką radość.