Ważny Komunikat

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją dotyczącą koronawirusa oraz komunikatem Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP, a przede wszystkim w trosce o zdrowie naszych zuchów, harcerzy i instruktorów do odwołania zostaje zawieszona organizacja działań programowych (w tym również zbiórek zastępów i drużyn, biwaków).

Prosimy o zachowanie spokoju i zdrowy rozsądek w podejmowanych działaniach, a w przypadkach wątpliwości o kontakt z komendą hufca.

Prosimy także o przekazanie informacji do waszych środowisk harcerskich oraz rodziców zuchów i harcerzy.

 

Komunikat Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP
z dnia 11.03.2020 r.

 

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce, w związku z występowaniem COVID-19, zgodnie z informacją przekazaną przez GK ZHP wynikającą z dzisiejszej decyzji Rady Ministrów, w trosce o zdrowie zuchów, harcerzy i instruktorów przekazuję informacje dla Komend Hufców Chorągwi Mazowieckiej ZHP, z prośbą o przekazanie ich do instruktorów i środowisk harcerskich.

Zalecam komendom hufców zawiesić do odwołania organizację wydarzeń programowych: zbiórek, rajdów, biwaków, a wszelkie przedsięwzięcia planować nie wcześniej niż 31 marca z zastrzeżeniem, że mogą zostać odwołane.

Zachęcam do przekazania zuchom, harcerzom, wędrownikom i instruktorom informacji na temat istoty dbania o zdrowie i higienę w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się przypadkami koronawirusa.

Proszę o ostrożność i stosowanie się do podstawowych zasad higieny (częste mycie rąk, używanie żeli antybakteryjnych), a także dbania o czystość biur hufców oraz pomieszczeń, w których odbywają się konieczne dla zapewniania ciągłości działania hufców zbiórki i spotkania. W realizacji tego typu koniecznych działań proszę wykorzystywać tam gdzie to możliwe środki komunikacji zdalnej (telekonferencje, połączenia on-line).

Kadrę podstawowych jednostek organizacyjnych zachęcam do pozostania w kontakcie ze swoimi środowiskami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Drużynowi i komendanci hufców powinni pozostawać w bieżącym kontakcie z dyrektorami placówek oświatowych i instytucji, w których zwykle odbywają się zbiórki drużyn i podporządkować się wszelkim decyzjom dotyczącym zawieszenia zajęć pozalekcyjnych.

Zalecamy, aby komendy hufców pozostawały w kontakcie z władzami samorządowymi w zakresie realizacji zarządzeń władz publicznych na terenie poszczególnych powiatów i gmin.

Na dziś podejmowanie decyzji dotyczących wstrzymania organizacji Harcerskiej Akcji Letniej jest przedwczesne.

Przypominamy, że aktualne informacje i zalecenia władz państwowych publikowane są na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus/

Prosimy o zachowanie spokoju i zdrowy rozsądek w podejmowanych decyzjach i działaniach, a w przypadkach wątpliwości prosimy o kontakt z Komendą Chorągwi Mazowieckiej ZHP pod numerem tel. 576 801 805.

Przypominamy, że sami, po konsultacjach z PSSE i w obawie o zdrowie uczestników, podjęliśmy decyzję o przełożeniu zaplanowanej na 14 marca br. IV Gali podsumowującej plebiscyt “Instruktorzy Godni Naśladowania”. O kolejnym terminie poinformujemy, jak tylko będą sprzyjające okoliczności.

 

Komendant
Chorągwi Mazowieckiej
Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Cezary Supeł