Spotkanie z Barbarą Wachowicz

9 grudnia sochaczewscy harcerze stawili się w Kramnicach Miejskich, gdzie swój program o losach, latach emigracji i wigiliach wielkich Polaków zaprezentowała wybitna pisarka, scenarzystka, autorka spektakli i harcerka Barbara Wachowicz. W niezwykle barwny, interesujący sposób, bo słowami wierszy, fragmentami listów i wspomnień autorka opowiadała o świętach pełnych tęsknoty za krajem i rodziną, o wyjątkowych wigiliach naszych sławnych rodaków, wśród których znaleźli się Kościuszko, Mickiewicz, Słowacki, Chopin. W swoim spektaklu Barbara Wachowicz nie zapomniała o losach harcerzy Szarych Szeregów, którzy zawsze zajmują szczególne miejsce w sercu pisarki. Te barwne opowieści przeplatała muzyka Chopina, kolędy oraz żołnierskie i harcerskie pieśni, które publiczność śpiewała wspólnie z autorką.

Na zakończenie blisko dwugodzinnego spotkania organizatorzy – Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta podziękowali pisarce kwiatami, publiczność – długimi brawami, a sochaczewscy harcerze odznaką z okazji 80-lecia utworzenia hufca ZHP, którą wręczył komendant hm. Krzysztof Wasilewski. Barbara Wachowicz zaś odwzajemniła się pięknymi dedykacjami skierowanymi do harcerzy i instruktorów w napisanych przez siebie książkach.

———————————————————————

Barbara Wachowicz to pisarka, która w swoich publikacjach odnosi się głównie do biografii znanych Polaków. Opisuje nie tylko rodziny, ale także miejsca zamieszkania, jak w dwutomowej serii „Siedziby wielkich Polaków”, a nawet tradycje świąteczne, jak w „Wigilie polskie. Adam Mickiewicz”. Tworzy też inne zbiorowe biografie: „Rudy, Alek, Zośka” – opis postaci z książki „Kamienie na szaniec”, czy „Bohaterki Powstańczej Warszawy” opowieść o dziewczynach, które odważnie walczyły podczas powstania.