Wnioski po przeczytaniu encykliki “Ecclesia de Eucharistia”

Encyklika Papieża Jana Pawła II pt.: „ECCLESIA DE EUCHARISTIA”, co z łaciny oznacza „O Eucharystii w życiu Kościoła”, to ostatnia encyklika Papieża-Polaka sygnowana datą 17 kwietnia 2003 roku. Encyklika porusza zagadnienia związane z fundamentalną rolą Eucharystii w życiu Kościoła Katolickiego. Rozważania papieża zaczynają się od słów: „Kościół żyje dzięki Eucharystii”, co jest równoznaczne z tym, iż Kościół bez Eucharystii nie mógłby istnieć.

W encyklice Papież nawiązuje, m.in. do tajemnicy wiary. Jan Paweł II podkreśla, że Chrystus ustanawiając sakrament jasno wyraził, że Jego Ciało i Krew ma wartość Jego odkupieńczej ofiary.

„Ten wymiar powszechnej miłości, zawarty w sakramencie Eucharystii, znajduje swój fundament w słowach samego Zbawiciela. Ustanawiając Eucharystię, nie ograniczył się On jedynie do powiedzenia: «To jest Ciało moje», «to jest Krew moja», lecz dodał: «które za was będzie wydane…, która za was będzie wylana» (Mt 26, 26.28; Łk 22, 19-20). Nie potwierdził jedynie, że to, co im dawał do jedzenia i do picia, było Jego Ciałem i Jego Krwią, lecz jasno wyraził, że ma to wartość ofiarniczą, czyniąc obecną w sposób sakramentalny swoją ofiarę, która niedługo potem miała dokonać się na krzyżu dla zbawienia wszystkich.”

Jan Paweł II omawia również znaczenie Eucharystii w czasie budowy Kościoła. To właśnie Eucharystia daje siłę do rozwoju, ludzie którzy w niej uczestniczą stają się lepsi. Tworzy się między nimi więź, zwalczają podziały pomiędzy sobą.

Równie ważnymi kwestiami poruszanymi przez Ojca Świętego są przyjmowanie przez Katolików Komunii Świętej oraz znaczenie niedzielnej Mszy Świętej. Wymaga się, aby osoba przyjmująca Komunię była ochrzczona i przyjmowała całą prawdę wiary o Eucharystii. Dalej Papież podkreśla, że niedzielna Msza św. ma podstawowe znaczenie dla życia Kościoła i poszczególnych wiernych, ponieważ szczególnie skutecznie tworzy komunię i wychowuje do komunii.

Rozważania Papieża w Encyklice „Ecclesia de Eucharistia” pomagają nam w zrozumieniu ofiary i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który pod postacią Chleba nawiedza nasze serca podczas sakramentu Eucharystii. Zapoznanie się z encykliką dała mi ogromną możliwość doszukania się głębszego przesłania tego sakramentu.

 

Paulina Nitek
25 Środowiskowa Drużyna Harcerska „Echo”