Pamiętamy o Prezydencie Kaczorowskim

10W 6. rocznicę śmierci ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego harcerze i instruktorzy z Hufca ZHP Sochaczew złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem znajdującym się przed siedzibą hufca.

Dla harcerzy prezydent Kaczorowski był postacią wyjątkową. Od wczesnej młodości, będąc w harcerstwie dawał swoim życiem przykład ofiarnej służby Bogu i Polsce. Okupacja sowiecka po 17 września 1939 roku, Szare Szeregi, 2 Korpus gen. Andersa, praca harcerska na Wschodzie i kontynuacja działań ZHP na uchodźstwie, jako naczelnika harcerzy, a następnie przewodniczącego ZHP działającego poza granicami Kraju, i w końcu objęcie zaszczytnej funkcji ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie – to droga, która jest inspiracją dla wielu pokoleń harcerzy. On sam wielokrotnie podkreślał, że harcerstwo było jego pasją, szkołą życia, służbą pełnioną do ostatnich dni. To tutaj ukształtował swój charakter, zdobył autorytet, który pomógł mu objąć urząd prezydenta RP na uchodźstwie.

Pomnik bliskiego sercu wszystkich harcerzy druha harcmistrza Rzeczypospolitej i Honorowego Obywatela Sochaczewa Ryszarda Kaczorowskiego odsłonięto 21 września 2013 roku podczas obchodów Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP. W tym szczególnym dniu harcerzom towarzyszyła pani prezydentowa Karolina Kaczorowska, która dziękowała za tak godne uhonorowanie męża. Słowa podziękowania skierowała wówczas do wszystkich, którzy przyczynili się do powstania pomnika i usytuowania go w tym szczególnym miejscu. Zaznaczyła, że harcerska droga jej męża oraz wierność harcerskim ideałom może być wzorem i wartościowym przykładem dla młodych, wkraczających w szeregi harcerstwa.

Ryszard Kaczorowski zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

pomnik2
Prezydentowa Karolina Kaczorowska podczas uroczystości odsłonięcia pomnika we wrześniu 2013 roku.