Światło z Betlejem już w Sochaczewie

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Sochaczewa. Delegacja zuchów i harcerzy wraz z komendantem hm. Krzysztofem Wasilewskim odebrała je 16 grudnia w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie podczas Mszy świętej, którą poprowadził kard. Kazimierz Nycz. W ten sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją wędrówkę po powiecie sochaczewskim. Przekazywane z rąk do rąk przez zuchów i harcerzy dotrze do wielu urzędów, instytucji, szkół, szpitali, kościołów, mediów, ale też rodzin i wszystkich przyjaciół harcerstwa.

Zgodnie z zasadą skautowej sztafety, Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest przez ZHP skautom na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Betlejemskie Światło Pokoju przybywa do Polski od roku 1991. Z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem skauci austriaccy przewożą Go do Katedry Wiedeńskiej, skąd odbierają Go skauci z pobliskich krajów i przekazują swoim sąsiadom tak, by Płomień otoczył całą Europę. Przesłanie, które towarzyszy w tym roku wędrówce Światła, brzmi: „Światło, które łączy”. Dla harcerzy fundamentalną umiejętnością życia jest zdolność mierzenia swojego czasu służbą. Patrząc w tym wymiarze na przeszłość, Betlejemskie Światło Pokoju, przypomina dzisiaj wielkie wydarzenia jako znaki, które łączą. W sposób szczególny przywołujemy tu wielkie rocznice: 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego odczytując rolę harcerek i harcerzy w kształtowaniu wolności i niepodległości.