Nowy komendant Hufca ZHP Sochaczew

30 listopada to ważny dzień dla Hufca ZHP Sochaczew. Pełniący do tej pory funkcję komendanta druh hm. Krzysztof Wasilewski po 30 latach przekazał obowiązki druhnie phm. Annie Wasilewskiej.

Niezmiernie cieszy również fakt, że dotychczasowy komendant druh hm. Krzysztof Wasilewski swoim zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem będzie wspierać dalszy rozwój hufca pełniąc funkcję zastępcy ds. organizacyjnych i szefa biura hufca. Zastępczynią ds. pracy z kadrą i kształcenia została druhna phm. Katarzyna Mosakowska-Sobótka.

W skład Komendy weszli także: pwd. Krystian Papierowski (członek komendy ds. programu), phm. Maciej Wasilewski (członek komendy, kwatermistrz hufca), pwd. Zbigniew Tempczyk (członek komendy ds. wychowania duchowego). Funkcję skarbnika będzie pełnić phm. Janina Kurant.

Wybrano też Komisję Rewizyjną i Sąd Harcerski. W skład Komisji weszli: phm. Jarosław Dąbrowski (przewodniczący), pwd. Adam Kloch (zastępca), phm. Elżbieta Boczkowska (sekretarz). Sąd Harcerski tworzą: hm. Mieczysław Milczarek (przewodniczący), hm. Julian Tasiecki (zastępca) i hm. Agnieszka Wójcik (sekretarz).

Podczas Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Sochaczew przyjęto sprawozdania i udzielono absolutorium władzom hufca za minioną kadencję 2015 -2019. Podziękowano też kończącej swoją pracę Komendzie hufca, a w szczególności komendantowi hm. Krzysztofowi Wasilewskiemu za 30 lat służby na funkcji komendanta.

Zjazd był również okazją do rozmów na temat przyszłości oraz wyzwań, które stoją przed hufcem. Przyjęto także strategię rozwoju sochaczewskiego harcerstwa na kolejne cztery lata.

W Zjeździe Chorągiew Mazowiecką ZHP reprezentowali: komendant hm. Cezary Supeł oraz phm. Jacek Klinger.

Nowej Komendzie i nowym władzom życzymy siły do podejmowania wyzwań, sukcesów i satysfakcji z pełnionych funkcji. ⚜️

Fot. Tomasz Kaźmierczak