Narodowe Święto Niepodległości

Sochaczewskie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w południe od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie burmistrz Piotr Osiecki odebrał od harcerzy Ogień Niepodległości, o symbolice którego opowiedział komendant hufca harcmistrz Krzysztof Wasilewski. Ogień został przywieziony harcerską sztafetą z polskiego cmentarza we wsi Kostiuchnówka na Wołyniu, miejsca odbywania się najkrwawszej bitwy Legionów Polskich. Zapalony płomień ma przypominać właśnie drogę Legionów Piłsudskiego do Wolnej Polski. Od 2000 roku w przekazywanie Ognia Niepodległości i składanie go w miejscach pamięci narodowej podczas Święta 11 Listopada angażują się harcerze i instruktorzy.

Ogień Niepodległości dostarczył do Sochaczewa Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Cezary Supeł ⚜️🔥