Nadanie sztandaru oraz XIII Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP

Gościem Honorowym XIII Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP oraz XXXIV Mazowieckiego Rajdu Szlakami Walk nad Bzurą był ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski wraz z żoną Karoliną. Najpierw odbyła się msza polowa w Witkowicach pod pomnikiem poległych, a następnie przekazanie przez Naczelnika ZHP hm. Wiesława Maślankę nowego sztandaru Komendzie Hufca ZHP w Sochaczewie. Zgodnie z tradycją sztandar, który odebrał komendant Hufca ZHP Ziemi Sochaczewskiej hm. Krzysztof Wasilewski został najpierw poświęcony. Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Związku Harcerstwa Polskiego z Uniejowa. Na zakończenie prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski złożył wieniec po czym udał się na na widowiskową rekonstrukcję Bitwy nad Bzurą zorganizowaną przy współudziale harcerzy, którą poprzedził przemarsz drużyn harcerskich i defilada pododdziałów rekonstrukcyjnych. Defiladę prowadziła Orkiestra Reprezentacyjna Związku Harcerstwa Polskiego.