List Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP

Drogie Zuchy,

Drogie Druhny i Druhowie,

Szanowni Państwo,

miałem wielki zaszczyt i niewątpliwą przyjemność ostatnie dwa dni spędzić wspólnie z reprezentacją Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego uczestnicząc w warszawskich obchodach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziękuję wszystkim za tę niełatwą, ale ważną służbę. Wypełniliście ją Drogie Zuchy, Harcerze i Instruktorzy wspaniale.

Dziękuję 4. Sochaczewskiej Drużynie Harcerskiej „Koniczyna” z Hufca ZHP Sochaczew, która wystawiła poczty sztandarowe i stanowiła asystę honorową najważniejszego w tych dniach sztandaru. Znaku Szarych Szeregów, ZHP czasu okupacji. Sztandaru zwieńczonego wstęgą Orderu Wojennego Virtuti Militari. Pod Waszą opieką znajdował się również sztandar Związku Harcerstwa Polskiego. To dzięki Wam mogliśmy w sposób szczególny uczestniczyć obok wojskowej asysty honorowej w pożegnaniu hm. płk. Ryszarda Białousa „Jerzego”. To Waszą służbą podczas kolejnych uroczystości, oddając hołd bohaterom i cześć pamięci ofiar Powstania Warszawskiego,  ZHP udowodnił kontynuację tradycji, której Szare Szeregi są istotnym elementem.

Dziękuję reprezentacji Hufca ZHP Przasnysz im. Janusza Korczaka. Wasza asysta Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Andrzejowi Dudzie przy składaniu kwiatów przy tablicy upamiętniającej 2500 mieszkańców Woli zamordowanych w pierwszych dniach sierpnia 1944, była oddaniem hołdu cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego.

Dziękuję reprezentacji Hufca ZHP Mazowsze Płock, która razem z harcerkami i harcerzami z Przasnysza uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających udział w Powstaniu Warszawskim Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej wspólnie z rodzinami Cichociemnych, żołnierzami i weteranami Jednostki Wojskowej GROM oraz Wojsk Specjalnych i jednostek powietrzno-desantowych. Uroczystość, nieco z boku głównego nurtu obchodów była równie ważna jak uroczystości centralne, a w swej prostej formie oddająca charakter służby Cichociemnych.

Dziękuję trojgu wędrowników z 13 Drużyny Wędrowniczej „Filantroperzy” z Hufca ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku, za Waszą chętną pomoc okazywaną zwłaszcza drużynie reprezentacyjnej podczas pogrzebu płk. hm. „Jerzego”.

Całej reprezentacji dziękuję w sposób szczególny za Apel Poległych w kwaterze Szarych Szeregów na Powązkach. Było to wydarzenie niezwykłe, gdyż Druhny i Druhowie ze Stowarzyszenia Szarych Szeregów obdarzyli nas szczególnym zaufaniem prosząc o kontynuowanie tego, co przez wiele lat robili sami. To zaszczytne zadanie wykonaliście w sposób, z którego możecie być dumni.

Dziękuję, że każde, nawet najdrobniejsze zadanie wykonywane było z ochotą. Za Waszą gotowość do służby i Wasze pełne zaangażowanie. Za Waszą dbałość o mundury i nienaganny wygląd, którym dawaliście świadectwo wagi przywiązywanej do tego co robicie.

Jestem z Was dumny.

Rodzicom dziękuję, że wyraziliście Państwo zgodę na udział Waszych dzieci w uroczystościach. Za ich przygotowanie. Za trud wychowawczy widoczny w zachowaniu się młodych ludzi świadomych czasu i miejsca, w którym się znajdują.

Instruktorkom i Instruktorom dziękuję, że Wasi podopieczni wspólnie z Wami mogli uczestniczyć w niecodziennej lekcji historii, jaką były Warszawskie uroczystości. Dziękuję za Waszą służbę nie tylko w ciągu ostatnich dni. Za Waszą stałą pracę wychowawczą w harcerskich jednostkach, którą przekazujecie następnym pokoleniom młodych ludzi etos harcerskiego wychowania i historii harcerstwa.

Harcerskim komendom Hufców Mazowsze – Płock, Przasnysz i Sochaczew, dziękuję za organizację wyjazdów, za zapewnienie bezpieczeństwa zuchom i harcerzom, za zadbanie o ich najbardziej prozaiczne potrzeby.

Wszystkim środowiskom Chorągwi i każdemu z członków naszej społeczności dziękuję za wkład w organizację lub uczestnictwo w uroczystościach lokalnych, organizowanych w Waszych rodzinnych miejscowościach lub wewnętrznie, a także osobiste akty pamięci o Powstaniu Warszawskim.

Chorągwi Stołecznej ZHP dziękuję za braterską współpracę. Miło jest przekonać się, że harcerz za brata uważa każdego innego harcerza.

Władzom ZHP dziękuję za zaufanie i powierzenie naszej Chorągwi tak ważnych zadań. Mam nadzieję, że nasza służba nie sprawiła Wam zawodu. Pracownikom GK ZHP dziękuję za pomocną dłoń wyciągniętą zawsze, gdy była taka potrzeba.

Druhny i Druhowie
przypominam, że naczelniczka ZHP wydała Rozkaz Specjalny L.S. 4/2019 ogłaszając w Związku Harcerstwa Polskiego „Alert pamięci”. Wszystkie drużyny i harcerskie komendy zobowiązane są do upamiętnienia bohaterskich szaro-szeregowych Druhen i Druhów oraz do włączenia się i do udziału w lokalnych uroczystościach organizowanych dla uczczenia 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i 80. rocznicy przejścia ZHP do konspiracji.

Podsumowaniem Alertu Pamięci będzie ogólnopolska zbiórka w dniach 27-28 września br. w Warszawie. Chorągwi Mazowieckiej w niej nie zabraknie.

Czuwaj!

Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP
hm. Cezary SUPEŁ