Harcerski Znicz Pamięci

To akcja którą każdego roku w okolicach 1 listopada podejmują instruktorzy z Kręgu Starszyzny Harcerskiej. Na grobach instruktorów, którzy odeszli na wieczną wartę zapalają znicze z harcerską lilijką, będące symbolem pamięci o tych, którzy mieli swój wkład w tworzenie sochaczewskiego harcerstwa na przestrzeni wielu lat.

To grono instruktorów, wychowawców, komendantów, ale też budowniczych stanicy harcerskiej w Łąkie na Kaszubach. Im wszystkim należy się pamięć za pracę, zaangażowanie oraz przekazane wartości. Pozostali w naszej pamięci i w ten sposób instruktorzy sochaczewskiego hufca pragną im podziękować. Wśród tych osób jest m.in. podharcmistrz Ignacy Panfil założyciel pierwszej męskiej drużyny harcerskiej działającej na terenie Sochaczewa (55 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki). To dzięki jego zaangażowaniu w 1937 roku powstał Hufiec Sochaczew. Ignacy Panfil objął wówczas funkcję zastępcy pierwszego komendanta hufca.

Do tej pory odwiedzono siedem cmentarzy i ponad 20 grobów.

 

Druhno, Druhu, jeżeli odnajdziesz miejsce spoczynku tych, których dotychczas nie ustalono, przekażcie – prosimy – tę wiadomość do Biura Hufca.