Gala instruktorska i harcerskie wyróżnienie dla Burmistrza Sochaczewa

10 marca w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 101 odbyła się gala “Instruktorzy godni naśladowania” organizowana po raz drugi przez Chorągiew Mazowiecką ZHP. Oprócz 25 laureatów hufców z województwa mazowieckiego tytuł „Niezawodnego Przyjaciela” harcerstwa otrzymał Burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki. Dyplom i laskę skautową potwierdzającą ten fakt wręczyła Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad wraz z komendantem Chorągwi hm. Michałem Bagińskim.

Chorągwiana gala ma na celu promowanie instruktorów ze środowisk harcerskich zasługujących na wyróżnienie za swoją służbę na rzecz harcerskiej wspólnoty. W tym roku w tym gremium znalazł się również przedstawiciel sochaczewskiego hufca hm. Julian Tasiecki.

Na uroczystość przybyło wielu gości m.in. Burmistrz Żuromina Aneta Goliat, Naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Sochaczewa Agata Kalińska, przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego Emil Sawicki, a także dotychczasowi posiadacze laski skautowej: prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego i Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski oraz Krzysztof Osmolak z firmy Caro. W tym roku do wyróżnionych najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Związek Harcerstwa Polskiego osobom niebędącym harcerzami dołączył burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki.

Przyznanie tego honorowego wyróżnienia panu Burmistrzowi jest podziękowaniem za wspieranie inicjatyw na rzecz umacniania harcerskiego modelu wychowania, budowanie pozytywnego wizerunku harcerstwa w społeczeństwie oraz promowanie harcerskiej idei, a przede wszystkim za nieustanną życzliwość i pomoc okazywaną harcerstwu, jak również za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży.

Odznaczenie to przyznaje od ponad dwudziestu lat naczelnik ZHP osobom wybitnie zasłużonym, które doceniając dorobek ruchu harcerskiego, wspierają działalność ZHP i w różny sposób przyczyniają się do rozwoju harcerstwa. Pierwszą laskę skautową otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II w 1997 roku w Gnieźnie.

Całość zakończył koncert orkiestry “Camerata Mazovia” pod dyrekcją Artura Komorowskiego, podczas którego zabrzmiały utwory nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizację gali wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Urząd Miasta Sochaczewa.

 

A co powiedzieli biorący udział w gali goście i sami organizatorzy można posłuchać na antenie

 

Zapraszamy też do obejrzenia zdjęć z II Gali „Instruktorzy Godni Naśladowania”

« 1 z 2 »

Po części oficjalnej i artystycznej komendanci i instruktorzy wzięli udział w części roboczej – zbiórce komendantów hufców oraz warsztatach doskonalących.

W galerii znajdziemy również fotorelację z narady komendantów

i warsztatów dla instruktorów