Gala Instruktor Godny Naśladowania

4 marca w siedzibie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” odbyła się Gala Instruktor Godny Naśladowania zorganizowana po raz pierwszy przez Chorągiew Mazowiecką ZHP. Jedną z wyróżnionych została druhna z naszego hufca phm. Anna Wasilewska. W uroczystym spotkaniu wzięli udział m.in. burmistrz Piotr Osiecki (drugi od prawej), komendant hufca ZHP Sochaczew hm. Krzysztof Wasilewski i Krzysztof Osmolak z firmy CARO, przedsiębiorca, przyjaciel sochaczewskich harcerzy, uhonorowany w 2008 roku Laską Skautową (pierwszy z lewej).

Zgodnie z ideą konkursu w czasie gali nagrodzono instruktorki i instruktorów, którzy w szczególny sposób zasłużyli na wyróżnienie za służbę w minionym roku kalendarzowym, wyróżniają się w swoim środowisku, mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie hufca, doprowadzili do pozytywnej zmiany, a jednocześnie są osobowościami godnymi naśladowania. Instruktorów nominowały dwadzieścia cztery z dwudziestu sześciu mazowieckich hufców. Wskazać można było tylko jedną osobę.

W I Gali Instruktor Godny Naśladowania oprócz nagrodzonych wzięli udział także: naczelniczka ZHP Małgorzata Sinica, marszałek Województwa Mazowieckiego, a jednocześnie Przewodniczący Kręgu Miłośników Harcerstwa Adam Struzik, prezydent Płocka, Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz komendanci mazowieckich hufców.

Jak podkreślała dh. Małgorzata Sinica, wszyscy instruktorzy zasługują na uznanie, do wszystkich kierujemy słowa podziękowania za każdy dzień służby, ale ważne, że potrafimy także dziękować w sposób szczególny. Z jej rąk nagrodzeni odebrali pamiątkowe statuetki i dyplomy z podziękowaniem za bezinteresowne oddanie idei, która już ponad sto lat łączy ludzi podobnie myślących i czujących, za podejmowane wyzwania, za osobisty przykład, za budowanie więzi międzypokoleniowej i harcerskiej wspólnoty.