17 DH

SDC14579

17 Drużyna Harcerska działa od 2 listopada 2004 roku przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie. Obecnie liczy 11 członków. Z drużyna związanych jest też wielu sympatyków, którzy wspierają lokalne działania harcerzy.

Podstawowym zadaniem drużyny jest promocja harcerstwa i walorów kulturowych regionu oraz umacnianie postaw obywatelskich. 17 DH rokrocznie uczestniczy w Mazowieckim Rajdzie Szlakami Walk nad Bzurą, WOŚP, BŚP oraz Przeglądzie Piosenki Harcerskiej „Spirala”. Jej harcerze aktywnie włączają się też w lokalne uroczystości patriotyczne m.in. obchody upamiętniające 950-lecie Kromnowa i przy Pomniku Pomordowanych w Śladowie. Sami każdego roku z dużym sukcesem organizują akcję pn. “Mamy Niepodległą!” i aranżują obchody z okazji Święta Niepodległości. Ponadto na prośbę sołtysa wsi Kromnów, od września 2015 roku, drużyna przejęła opiekę nad Grobem Nieznanego Żołnierza w Puszczy Kampinoskiej.

Niemałym sukcesem drużyny jest też Harcerska Odznaka Regionalna przyznana przez Główną Kwaterę ZHP w sierpniu 2012 roku. HOR została przyznana za promocję walorów kulturowych regionu w sferze miejsca w ramach realizacji projektu Rok Regionów. Szczegóły tutaj


Zbiórki odbywają się w każdy piątek w godz. od 14.35 do 15.20 w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie

Drużynowa pwd. Beata Krupiniewicz
E-mail: tobea@op.pl