Czas zadumy

Przed Dniem Wszystkich Świętych zuchy i harcerze z sochaczewskiego hufca porządkują cmentarze, miejsca pamięci i żołnierskie mogiły. Ten czas przed tym wyjątkowym świętem to okazja do zadumy i refleksji, upamiętnienia tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość ojczyzny. Uczy patriotyzmu i poszanowania miejsc pamięci, wzmacnia poczucie wspólnoty i odpowiedzialności, pokazuje też jak ważna jest dobrowolna działalność na rzecz innych. To także czas zadumy i wspomnień o nieżyjących już instruktorach ZHP.

Wyjątkową zbiórkę zorganizowaną na miejskim cmentarzu miały zuchy z 2 Gromady Zuchowej „Leśne Bractwo”. Dzieciaki sprzątnęły groby żołnierzy poległych bohaterską śmiercią w czasie Bitwy nad Bzurą, a po skończonej pracy zapaliły symboliczne znicze. Zuchy nie zapomniały też o szczególnie bliskim sochaczewskim harcerzom prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim, zapalając znicze pod jego pomnikiem.

Sprzątali liście, zapalali znicze, wspominali zmarłych i poznawali historię Polski również harcerze z 404 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Specjalności Wodnej i Ratowniczej „Error” (cmentarz w Sochaczewie). Wojskowe mogiły na cmentarzu w Trojanowie odwiedzili zaś harcerze z 321 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Fortis Ignis”.

1 listopada harcerze byli obecni także na cmentarzach znajdujących się w okolicznych wioskach. Jednym z takich miejsc był m.in. pomnik upamiętniający poległych w obronie ojczyzny w 1939-1945 roku, gdzie warty honorowe pełnili harcerze z 66 Drużyny Harcerskiej „Knieje” działającej przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie. Z kolei 55 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska z Rybna odwiedziła żołnierskie groby na parafialnym cmentarzu wojskowym, a następnie pełniła warty przy pomniku upamiętniającym żołnierzy poległych w II wojnie światowej. Ten sam cmentarz odwiedziła również 9 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Włóczykije” działająca przy Zespole Szkół w Erminowie.

O tych, co odeszli pamiętali też harcerze z 22 Drużyny Harcerskiej z Brochowa, którzy podczas szkolnej wycieczki w Warszawie odwiedzili cmentarz na Powązkach.