Agnieszka Wójcik instruktorką godną naśladowania

Druhna harcmistrz Agnieszka Wójcik, drużynowa 22 Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w Brochowie, znalazła się wśród 27 wyróżnionych tytułem Instruktorzy Godni Naśladowania. Organizowana już po raz trzeci przez Chorągiew Mazowiecką ZHP Gala odbyła się 23 marca w Żuromińskim Centrum Kultury. W tym szczególnym dniu instruktorom towarzyszył Niezawodny Przyjaciel Harcerstwa burmistrz Piotr Osiecki (na zdjęciu drugi od lewej).

Chorągwiany plebiscyt Instruktorzy Godni Naśladowania ma na celu promowanie osób zasługujących na wyróżnienie za swoją służbę na rzecz harcerskiej wspólnoty. Ten bardzo wymowny tytuł otrzymują co roku instruktorzy, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w swoim środowisku, a swoją postawą inspirują zarówno swoich podopiecznych, współpracowników i przełożonych, jednocześnie stając się osobowością godną naśladowania. „Godni Naśladowania” zostają wyłonieni spośród instruktorów hufców należących do Chorągwi Mazowieckiej ZHP. Do tego gremium dołączyła w tym roku również przedstawicielka sochaczewskiego hufca hm. Agnieszka Wójcik (w pierwszym rzędzie, po prawej).

Oprócz 27 laureatów tytuł „Niezawodnego Przyjaciela” harcerstwa otrzymała wicemarszałek Senatu RP, senator Maria Koc. Dyplom i laskę skautową wręczył jej Skarbnik Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Krzysztof Osmański wraz z komendantem Chorągwi hm. Cezarym Supłem (z prawej). Gdy w ubiegłym roku gala odbyła się w Sochaczewie, do wyróżnionych tym najwyższym odznaczeniem, przyznawanym przez ZHP osobom spoza organizacji, dołączył burmistrz Piotr Osiecki. Odznaczenie to przyznaje od ponad dwudziestu lat naczelnik ZHP osobom wybitnie zasłużonym, które doceniając dorobek ruchu harcerskiego, wspierają działalność ZHP i w różny sposób przyczyniają się do rozwoju harcerstwa. Warto dodać, że pierwszą laskę skautową otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II w 1997 roku w Gnieźnie.

Laureatami poprzednich edycji plebiscytu Instruktorzy Godni Naśladowania byli: w 2017 roku phm. Anna Wasilewska, a w 2018 roku hm. Julian Tasiecki.

Harcmistrz Agnieszka Wójcik – jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego od 1978 roku. Swoje zobowiązanie instruktorskie złożyła w 1985 roku. Zaczynała jako drużynowa gromady zuchowej. Obecnie działa aktywnie nie tylko, jako drużynowa 22 Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w Brochowie, ale również we władzach hufca, będąc członkiem Sądu Harcerskiego oraz hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Podczas swojej długoletniej przygody z harcerstwem była też członkiem Komendy Hufca oraz Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Bierze aktywny udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych w hufcu. W 2008 roku była komendantką bardzo udanych obozów w Gródku Podolskim na Ukrainie i obozu międzynarodowego w Łąkie z udziałem młodzieży z Gródka i skautów z Melton. To także niezastąpiona specjalistka od eksperymentów i doświadczeń naukowych, podczas których doskonale bawią się i dzieci, i dorośli m.in. odwiedzając Miasteczko Harcerskie przygotowywane w ramach Dni Sochaczewa lub punkt na trasie Rajdu Szlakami Walk nad Bzurą. Za swoje dokonania została odznaczona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.