80 lat Hufca ZHP Sochaczew

14 maja obchodzono 80. urodziny sochaczewskiego hufca ZHP. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się od apelu na Pl. Kościuszki, w którym wzięło udział blisko 400 zuchów, harcerzy i instruktorów. Obecni byli także dawni komendanci i druhowie oraz komitet honorowy obchodów z ministrem Maciejem Małeckim na czele, a także rodzice i przyjaciele sochaczewskiego hufca.

Uczestnikom towarzyszyły też władze ZHP z zastępcą Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrzem Krzysztofem Budzyńskim i komendantem Chorągwi Mazowieckiej harcmistrzem Michałem Bagińskim.

Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował hufiec Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”, który wręczył komendantowi hm. Krzysztofowi Wasilewskiemu radny sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński. – W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika mam zaszczyt wręczyć najwyższe odznaczenie jakie przyznają władze województwa za wybitne kształcenie młodych ludzi, za tę fantastyczną lekcję, dzięki której młodzi ludzie uczą się braterstwa, miłości do drugiego człowieka i wzajemnego działania – mówił Adam Orliński.

Z kolei Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Poseł na Sejm RP Maciej Małecki podkreślał znaczenie i wyjątkowość sochaczewskiego harcerstwa. – Według harcerskiego nazewnictwa jesteśmy harcerskim „Pojutrzem”, gdy nie trzeba o Polskę walczyć, tylko jej służyć. I tę służbę harcerski hufiec przez osiemdziesiąt lat, a ostatnie trzydzieści pod dowództwem druha harcmistrza Krzysztofa Wasilewskiego, pełni znakomicie. I chyba nikt z Nas nie potrafi sobie wyobrazić ziemi sochaczewskiej bez harcerzy, tak jak nie potrafimy sobie wyobrazić patriotycznych i tych społecznych uroczystości bez waszych mundurów – zaznaczył minister Maciej Małecki.

Służba, którą nieodmiennie od lat sochaczewscy harcerze pełnią jest wypełniona sukcesami. To ile razy podejmowaliście próbę, aby osiągnąć ten sukces to jest wasza tajemnica. Ale tylko dzięki wytrwałości i ćwiczeniom byliście w stanie osiągnąć to, co świętujecie dzisiaj podczas jubileuszu osiemdziesięciolecia hufca. Każda sprawność, każda zbiórka, każdy rozwiązany supełek na chuście po spełnianym dobrym uczynku to kolejna cegiełka w tej osiemdziesięcioletniej historii – wyliczał w swoim wystąpieniu zastępca Naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budzyński.

Uczestnicy uroczystości wzięli również udział w mszy świętej, która została odprawiona w Kościele św. Wawrzyńca, w intencji zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Sochaczew, żyjących i tych, którzy odeszli na wieczną wartę. Nabożeństwu przewodniczył naczelny kapelan ZHP ks. hm. Wojciech Jurkowski. Następnie wszyscy zgromadzeni, z Orkiestrą Harcerską z Uniejowa na czele, w paradzie przemaszerowali przez miasto pod siedzibę hufca, gdzie została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca to wydarzenie. Laudację przypominającą historię sochaczewskiego harcerstwa wygłosił burmistrz Piotr Osiecki.

Jubileuszowe obchody zakończyły się późnym popołudniem harcerskim piknikiem, podczas którego można było posłuchać koncertu zespołu „Wszyscy Byliśmy Harcerzami”. Oczywiście nie mogło też zabraknąć jubileuszowego tortu i tradycyjnej harcerskiej grochówki.

Była to też okazja do wspólnych rozmów i wspomnień związanych z początkami funkcjonowania sochaczewskiego hufca. Sprzyjała temu wydana z okazji jubileuszu gazeta jednodniówka z relacjami dawnych harcerzy i instruktorów ze swoich harcerskich przygód, jak również przygotowana na Placu Kościuszki wystawa fotograficzna dokumentująca 80 lat działalności hufca. Na ponad 100 zdjęciach udało się przedstawić najważniejsze wydarzenia, począwszy od 1937 roku.

Hufiec ZHP Sochaczew został utworzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L 10/37 z 10 maja 1937 roku

Niedzielne wydarzenia zainaugurowały Jubileuszowy Rok 80-lecia istnienia Hufca ZHP Sochaczew, który potrwa do listopada 2018 r. Będzie to szczególny czas dla wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów. To będzie rok podsumowujący osiemdziesięcioletni dorobek i działania programowe, a także rok przygotowań do dwóch jubileuszów 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Połączenie tych trzech ważnych rocznic jest dobrą okazją do wytężonej pracy wychowawczej w gromadach zuchowych, drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych oraz kręgach instruktorskich. To okazja do dyskusji na temat fundamentów harcerskiej idei i powrotu do korzeni – pracy nad sobą, braterstwa i służby.

 

Laudacja wygłoszona 14 maja 2017 roku przez Burmistrza Sochaczewa Piotra Osieckiego: – Za chwilę uroczyście odsłonimy tablicę pamiątkową. Jest to materialny ślad pięknego Waszego jubileuszu – 80. rocznicy powstania hufca na ziemi sochaczewskiej. Od tej pory ta tablica witać was będzie każdego dnia, gdy przekraczać będziecie próg, dla wielu z was, waszego drugiego domu, komendy hufca. Przede wszystkim witać was będą wyryte na niej słowa przyrzeczenia harcerskiego ustanowionego po raz pierwszy prawie 100 lat temu, 10 sierpnia 1919 roku. Ale najważniejsze żebyście pamiętali, że to samo przyrzeczenie nosili w sercach ci, którzy w latach 30 ubiegłego wieku tworzyli harcerstwo na ziemi sochaczewskiej: druh Ignacy Panfil, Stefan Kuciński i druh Władysław Dębski – pierwszy komendant hufca. Oni wtedy jeszcze nie wiedzieli, w jak dramatycznych okolicznościach przyjdzie im pełnić harcerską służbę, jeszcze nie wiedzieli, jak wysoka cenę zapłacą sochaczewscy harcerze za wierność właśnie tym słowom przyrzeczenia. Bo okrutna wojna która wybuchła wkrótce przekreśliła ich nadzieje na harcerską przygodę. Ich życiem nie były radosne zbiórki, ich życiem codziennym były tajne komplety i konspiracyjne spotkania. Ich codziennym życiem nie były radosne beztroskie rozśpiewane biwaki, ale leśne kursy, podchorążówki i ciężkie walki w zgrupowaniu „Kampinos”. Jak silni musieli być duchem, jak bardzo kochali Polskę, że się nie poddali, nie zwątpili, mimo wszechobecnej grozy, terroru i śmierci. Mimo tragedii swoich kolegów w Bronisławach, przetrwali i zwyciężyli, ale my wiemy jak wysoką cenę zapłacili za to zwycięstwo.
Koniec II wojny światowej plus nadzieje, że młodzi ludzie znów wrócą na harcerskie szlaki. Do okaleczonego Sochaczewa z niewoli, z wojennej tułaczki wracali mieszkańcy, wśród nich harcerze. Odtwarzane były drużyny, organizowane zbiórki, biwaki i obozy. Niestety, wyznawcy komunistycznej ideologii nie akceptowali wartości zawartych właśnie w przyrzeczeniu harcerskim. Powolne ograniczanie działalności Związku Harcerstwa Polskiego doprowadziło do jego likwidacji na początku 1950 roku. Na szczęście tylko na sześć lat. W 1956 roku ponownie do pracy w służbie harcerskiej wrócili nieustraszeni, niezawodni instruktorzy na czele z druhem Ignacym Panfilem – ojcem założycielem sochaczewskiego harcerstwa. Po nich przyszli kolejni. Przez te powojenne lata zmieniali się komendanci, przychodzili i odchodzili instruktorzy i harcerze, ale niezmienne pozostały słowa przyrzeczenia harcerskiego “Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.”
W imieniu komitetu honorowego: pana ministra, państwa starostów, państwa wójtów, w imieniu Krzysztofa Osmolaka, w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu mieszkańców ziemi sochaczewskiej, jako Burmistrz Sochaczewa oddaję hołd tym, którzy tworzyli sochaczewskie harcerstwo; oddaję hołd tym, którzy później przez lata tworzyli jego historię, chroniąc go w chwilach zagrożeń. A wam drodzy przyjaciele, i tym którzy po was przyjdą, życzę żebyście zawsze mieli szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce; życzę wam sochaczewscy harcerze, abyście zawsze nieśli chętną pomoc bliźnim i życzę wam sochaczewscy harcerze, abyście zawsze byli posłuszni Prawu Harcerskiemu. 

 

« 1 z 3 »

 

 

 

W skład Komitetu wchodzą: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Poseł na Sejm RP Maciej Małecki – honorowy przewodniczący, Starosta Powiatu Sochaczewskiego Jolanta Gonta, Burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki – przewodniczący komitetu oraz wójtowie gmin z terenu powiatu: Marek Olechowski (Gmina Teresin), Mirosław Orliński (Gmina Sochaczew), Roman Kujawa (Gmina Iłów), Maciej Mońka (Gmina Nowa Sucha), Monika Pietrzyk (Gmina Młodzieszyn), Piotr Szymański (Gmina Brochów), Grzegorz Kropiak (Gmina Rybno), a także „Niezawodny Przyjaciel” sochaczewskich harcerzy Krzysztof Osmolak, właściciel firmy CARO, uhonorowany w 2011 roku Laską Skautową.